برجسته

برش گوشت در بالاترین سطح است. حقایق جالب در پیچ و خرد ظروف. چگونه به خوبی Mincer Zelmer برش سبزیجات به مکعب? آیا ارزش خرید این مدل و یا شما می توانید انتخاب کردن برای ساده تر مدل ؟

چرخ گوشت استفاده برای یک سال و نیم. در طول این زمان او انجام شده به خوبی کار درستی هیچ سقوط و به طور قابل توجهی تسهیل و تسریع کار در آشپزخانه است. اما او در تمام با توجه به ویژگی های سازنده? چرخاندن گوشتبا وظیفه اصلی چرخاندن گوشت برای مقابله با یک انفجار. تاب به همان اندازه به خوبی و به سرعت به عنوان گوشت خام و پخته. در تنظیمات وجود دارد 3 میله برای چرخاندن قطرهای مختلف (8 mm 4 mm و 2.7 mm). پن...